GO STARTERS

Go Starters/ Go Movers/ Go Flyers e курс за подготовка на учениците за YLE изпитите (Starters/Movers/Flyers) на университета Кеймбридж. Състои се от 14 тематични урока, които упражняват граматиката и лексиката, като следват формата на YLE Starters/Movers/Flyers. Усвоените знания биват постепенно надграждани и затвърждавани с помощта на четири непълни теста и един финален тест, който следва точния формат на изпита. В края на учебника има списък на необходимата лексика по азбучен ред. За да бъде подготовката на учениците максимално коректна и съобразена с изискванията за съответния изпит, е включено подробно ръководство за учителя.

PRACTICE TESTS

Practice tests for the Cambridge English: First (FCE) Examination, Book 1 се състои от шест пълни теста, които следват стила и формата на Cambridge English: First (FCE) Examination. Материалите са автентични и отразяват многообразието от текстове, използвани на изпита. Включени са нагледни материали за упражнения за устния изпит. Тестовете са придружени от дискове, следващи изцяло изискванията на изпита в частта за слушане, включвайки и инструкциите към отделните задачи. Приложени са и тестове, върху които вече са тествани ученици. Включени са също и примерни страници за попълване на отговорите съгласно формата на изпита.

IELTS PRACTICE TESTS

IELTS Practice Tests включва пет пълни теста IELTS Academic practice tests (слушане, четене, писане и говорене) и един IELTS General Training test (четене и писане), който следва стила и формата на IELTS изпита. Към тестовата книга са прибавени устни упражнения за затвърждаване на лексиката, както и упражнения за успешно усвояване на писмените компоненти от изпита. Предоставени са примерни отговори към писмените и устните задачи, заедно със стратегии за учене и полезни съвети за подготовката на кандидатите. Приложен е ключ с отговорите, текстове от компонентите за слушане, както и таблица с точките за оценяване. Комплектът е допълнен от диск с включен речник и видео материали.

GO FOR PRELIMINARY PRACTICE TESTS

Go for Preliminary Practice Tests се състои от пет пълни теста за Preliminary English Test (PET) на университета Кеймбридж. В увода е предоставена подробна информация за изпита. Практическата секция е разделена на четири части: Use of English, Reading & Writing (Paper1), Listening (Paper2), Speaking (Paper3). Включените в тях материали за подготовка обръщат специално внимание на специфичните арактеристики на теста, а предоставените полезни стратегии помагат на кандидатите да се справят успешно с всяка част. В първия тест има практически, конкретни подсказки и стратегии, които нагледно демонстрират приложимите техники за успешното вземане на изпита. Комплектът е допълнен от ключ и обяснение на отговорите на задачите за четене и слушане, както и предложения за дискусионната част.

TOEFL PRACTICE TESTS

MM Practice tests for the TOEFL iBT exam включва шест мини теста, два пълни практически теста, както и материали за допълнителна подготовка за устния изпит. Предоставени са стратегии за учене и полезни съвети за подготовката на кандидатите за изпита. Приложен е ключ и обяснителни бележки към всички задачи от компонентите за слушане и четене, а към писмените и устните задачи са предоставени примерни отговори.

Практическата полза от тестовата книга е допълнена от таблица със скалата за оценяване, както текстове от компонентите за слушане.