Grammar & Vocabulary Practice

 

 

Grammar and Vocabulary Practice подготвя учениците за всички изпити от нива B1 и B2.

Course features

Граматическите обяснения са ясни, насочени към усвояване на ключови умения, които да подпомогнат успешното представяне на учениците на съответния изпит. Обърнато е специално внимание върху надграждането на лексикалните умения, а периoдичните преговорни уроци допринасят за затвърждаване на придобитите знания. Изданията включват и практически тестове, с помощта на които курсистите получават адекватна представа за постигнатия прогрес при усвояването на необходимите умения и знания.

sampleGetSmart

Levels

Components

STUDENT’S BOOK
STUDENT’S BOOK
TEACHER’S BOOK
TEACHER’S BOOK
TEACHER’S RESOURCE CD/CD-ROM
TEACHER’S RESOURCE CD/CD-ROM
IWB MATERIAL
IWB MATERIAL

Sample pages catalogue

Table of contents

Downloadable promotional material with sample pages of our books and instructions on how to use them to help you improve your teaching skills.

To view the complete syllabus of topics, functions and skills for each level, click on the corresponding Student’s book.