LIVE ENGLISH GRAMMAR

Live English Grammar е степенувана серия от учебници по граматика за ученици от основния курс на обучение и тийнейджъри. Те покриват четири нива, от А1 до B1. Използван е иновативен подход за представяне и упражняване на граматическите единици, което подпомага естественото им усвояване. Граматическите структури са представени в контекст в реалистични ситуации, а обясненията са ясни, с подходящи примери и цветни илюстрации. Във всеки урок има писмени и устни упражнения, както и много комуникативни дейности, даващи възможност на учащите да практикуват граматическите структури. За допълнително затвърждаване на материала спомагат и регулярни преговорни уроци.

GRAMMAR & VOCABULARY

Grammar and Vocabulary Practice подготвя учениците за всички изпити от нива B1 и B2. Граматическите обяснения са ясни, насочени към усвояване на ключови умения, които да подпомогнат успешното представяне на учениците на съответния изпит. Обърнато е специално внимание върху надграждането на лексикалните умения, а периoдичните преговорни уроци допринасят за затвърждаване на придобитите знания. Изданията включват и практически тестове, с помощта на които курсистите получават адекватна представа за постигнатия прогрес при усвояването на необходимите умения и знания.

SMART GRAMMAR AND VOCABULARY

Smart grammar and vocabulary се състои от шест книжки, предназначени за децата от началния курс на обучение, в които граматиката и лексиката са внимателно степенувани. Те са представени чрез забавни задачи.
Smart е нещо повече от обикновен учебник по граматика и лексика. Той въвежда и развива правопис, писане и произношение, което допринася за по-доброто разбиране и развитие при усвояването на английския език. Съдържа много лексикални и граматически упражнения и таблици. Илюстрациите са цветни и забавни. Преговорните уроци затвърждават граматиката и лексиката, а устните упражнения и песните насърчават комуникативните умения.