ABC BOOK

Smart A & B е детски учебник за току-що ограмотени деца, който следва Общата Европейска Езикова Рамка и модулния подход. Състои се от девет добре балансирани модула с оригинални текстове , песни и забавни истории.

GET SMART

Get Smart е иновативна шестстепенна система за деца от началния курс на обучение. Тя извежда децата до ниво А2, като отдава особено внимание на техните нужди и интереси на всеки етап от обучението. Следва изискванията на Общата Европейска Езикова Рамка, предоставяйки възможност на учениците да изследват познати и интересни теми в дълбочина.

ZOOM

Zoom е забавен тристепенен учебник, специално предназначен за деца от началния курс на обучение. Този прекрасно организиран учебник представя езика в разнообразни реалистични ситуации и истории.

YOUNG STARS

Този шестстепенен курс позволява на децата от началния курс на обучение да усвоят английския език по естествен начин. Дава им възможност да научат лексиката в контекст, да упражняват придобитите умения, да разучават теми от учебния материал, но най-важното да учат! Дайте на вашите ученици този допълнителен тласък да станат… Young Stars.

SMART JUNIOR

Smart Junior е курс за деца в предучилищна възраст, който следва модулния подход и изискванията на Общата Европейска Езикова Рамка. Модулите включват разнообразие от дейности – слушане, говорене, игри, кратки писмени задачи с граматични упражнения.