FULL BLAST!

Full Blast е шестстепенна учебна система по английски език за ученици от основния курс на обучение и тийнейджъри, с вълнуващи съвременни теми и уникални характеристики. Той извежда учениците от ниво А1 до ниво В2, демонстрирайки как английският език се използва в реални ситуации и същевременно дава възможност на учениците да общуват гладко, точно и уверено.

TO THE TOP

To The Top е курс, предназначен за тийнейджъри, който ги извежда до ниво B1. Той следва модулния подход, което позволява на учениците да усвояват задълбочено материала. Многостранните теми съчетават лексика, граматически структури, езикови функции, езикови умения и произношение.

CHANNEL YOUR ENGLISH

Channel your English е интересна и лесна за употреба учебна система, предназначена за нуждите на юноши и младежи. Учебникът отвежда курсистите от ниво А1 до ниво B2 и им дава възможност да общуват гладко, прецизно и уверено в реалистични ситуации. Използва интегрирания подход към четирите езикови умения с внимателно степенувано, добре организирано и балансирано съдържание.

TRAVELLER

Учебната система Traveller на издателството е добре позната в света и една от най-продаваните системи за обучение на възрастни (top seller). Покрива нивата от А1 до С1 по европейската езикова рамка. Отличава се с интегриран подход при развитието на четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене. Traveller включва дейности, стимулиращи критичното мислене и притежава междукултурни и интердисциплинарни страници за всяко ниво.

PIONEER

Pioneer е иновативен курс за младежи и възрастни курсисти, който ги извежда до ниво C1. Курсът следва изискванията на Общата Европейска Езикова Рамка и се фокусира върху систематичното развитие на основните компетенции. Курсът е организиран в дванайсет тематични модула, което позволява на курсистите да се запознаят с многообразни теми в дълбочина. По този начин изучаващите английски език имат възможност да общуват успешно по разнообразни социални теми.

NEW DESTINATIONS

New Destinations е нов учебник за ученици от гимназиалните класове, който стига до ниво В2 според Общата Европейска Езикова Рамка.
Темите са съвременни и мотивиращи, с много интердисциплинарна и междукултурна информация. Диалозите са разработени на реален разговорен английски език.

NEW LET’S SPEED

New Let`s speed up e шест степенна система, в която учебникът е с интегрирана учебна тетрадка. Курсът следва Общата европейска езикова рамка и покрива нива от А1 до В2 включително. Предназначена е за възрастни курсисти. Граматика е представена в контекст, допълнена с приятни диалози по актуални теми. Курсистите се учат и как да учат по най-ефективен начин, а екипните проекти, включени в системата, я правят подходяща по-големи групи курсисти.