Smart Grammar and Vocabulary

 

 

Smart grammar and vocabulary се състои от шест книжки, предназначени за децата от началния курс на обучение, в които граматиката и лексиката са внимателно степенувани. Те са представени чрез забавни задачи.

Course features

Smart е нещо повече от обикновен учебник по граматика и лексика. Той въвежда и развива правопис, писане и произношение, което допринася за по-доброто разбиране и развитие при усвояването на английския език. Съдържа много лексикални и граматически упражнения и таблици. Илюстрациите са цветни и забавни. Преговорните уроци затвърждават граматиката и лексиката, а устните упражнения и песните насърчават комуникативните умения.

Levels

Components

GRAMMAR AND VOCABULARY BOOK
GRAMMAR AND VOCABULARY BOOK
GRAMMAR AND VOCABULARY TEACHER’S BOOK
GRAMMAR AND VOCABULARY TEACHER’S BOOK
CLASS CD
CLASS CD

Sample pages catalogue

Table of contents

Downloadable promotional material with sample pages of our books and instructions on how to use them to help you improve your teaching skills.

To view the complete syllabus of topics, functions and skills for each level, click on the corresponding Student’s book.