Уважаеми, клиенти,
На 25 май 2018г. влизат в сила новите регулации за съхранението и обработването на лични данни в организациите, работещи в Европейския съюз.
Вашите лични данни са важни за нас и ние изключително сериозно поемаме отговорността да запазим личната информация, която споделяте.
Ние изискваме минималното количество лични данни, съобразно Българското законодателство във връзка с изпълнението на услугата, която извършваме към вас.
Language Trends- Официален представител на MM Publications Bulgaria- не предоставя вашите лични данни на трета страна, с изключение на случайте, когато сме юридически задължени или вие изрично не ни помолите да го направим.
Наше основно задължение е защитата на вашите лични данни, както и прозрачността при тяхното съхранение и управлението им.
За да отговорим на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни в момента обновяваме нашата вътрешна политика.
Очаквайте обновената ни Политика за поверителност в сайта на MM Publications Bulgaria.

Tags: