Coding Robotics 2024

Computing and ICT are the new literacy!

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) вече са част от образователния курикулум на деца и тийнейджъри в целия свят. Преподавани като отделен предмет или заложен в учебната програма, информационните и комуникационни технологии (ИКТ) все повече се разглеждат като част от задължителните знания и умения заедно със четене, писане и смятане.
Сериите Digital Kids и Digital Teens целят да запознаят учениците с ключовите Компютърни концепции и ИКТ приложения, които те трябва да използват, за да придобият такава грамотност и да им помогнем да разберат въздействието на технологиите върху ежедневния ни живот.
Учебната програма се предоставя в такава рамка, в която Компютърни и ИКТ компетенциите и практическите умения могат да бъдат развити в среда, която е съобразена с възрастта на учениците.
Вижте всички предложения в новия ни каталог:

Tags: