ICT Digital Kids/Teens

Учебната система Digital Kids/Teens представлява курс от 6 нива с подходящи ресурси и учебен план, които са специално изработени за да подкрепят обучението в дигиталния, съвременен свят.

Тя е специално проектирана за млади ученици и юноши и включва най-новите педагогически методи.

Предоставя интересни ситуации от реалния живот и задачи които ангажират и мотивират учениците.

Насърчава ключови умения като сътрудничество, комуникация, работа в екип, критично мислене, решаване на проблеми и вземане на решения.

Учебната програма следва спираловидния модел, което означава че учениците повтарят материала от различни нива в клас с различни нива на трудност и дълбочина.

Course features

Учениците учат програмиране с различни езици като:

Logo, Small Basic, Scratch, Python, Visual Basic, HTML, MIT App Inventor

Програмирането помага на учениците да разберат и приложат основните принципи и концепции на изчисленията и компютърните науки, включително логична мисъл, алгоритми и представяне на данни.

Нашият образователен материал следва спирален, базиран на проекти подход, основан на възрастта и училищния клас на учениците.

Програмирането се въвежда поетапно и с различна сложност както в началните, така и в по-напреднали класове, с различни инструменти и езици за програмиране.

Лабораториите по роботика включват всякакви необходими ресурси за различни образователни комплекти за роботи и виртуални платформи.

За да постигнем тези цели сме включили следните теми в учебната програма,

с фокус върху изграждането на необходимите умения за по-добра професионална реализация:

  • Компютърът (хардуер, периферни устройства, операционна система, файлова система, защита)
  • Работа в Интернет (използване на мрежата / търсене, електронна поща, управление на календари и контакти, безопасно използване на интернет среда)
  • Мултимедийни презентации (редактиране на снимки, звук, създаване на видеоклип)
  • Обработване на текст
  • Електронни таблици и диаграми
  • Презентации
  • Бази данни (работа с различни инструменти за организиране на информация)
  • Онлайн комуникация (блогове, социални медии)
  • Дигитално гражданство (електронна безопасност, поверителност, етика и интелектуална собственост)
  • Въведение в програмирането – Компютърно мислене
  • Въведение в роботиката
  • Изграждане на уебсайтове (с онлайн приложения)

Levels

Components

Sample pages catalogue

Catalogue

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.