MM Publications ELT Skills

ELT Skills – Blended Learning in action!

ELT Skills – Специално разработена онлайн система за курсисти, изучаващи английски като чужд или втори език, ELT Skills е предназначен да се използва в училища, университети, езикови и центрове за обучение по целия свят като допълнение към смесено обучение към всеки ELT курс. Представлява онлайн обучение, което е използвано и одобрено от хиляди учители и ученици. Системата работи на всички налични платформи: Windows, MacOSX, Linux, Chromebook, iOS, Android, SmartTV.

Course features

 • Включени умения: Четене / Слушане / Писане / Говорене / Граматика
 • Анимации и видеоклипове със или без субтитри, които представят английския език в ситуации от реалния живот.
 • Внимателно проектирани и надграждащи нивото, дейности.
 • Онлайн картинен и фото речник с аудио и примери за използваната дума.
 • Интерактивни ролеви игри и дейности.
 • Speaking задачи и Accent Trainer за практикуване на произношение, базирани на най-новия изкуствен интелект и облачни технологии.
 • Песни, свързани с темите на уроците при по-ниските нива.
 • Илюстрирана граматична секция с аудио и примери за всеки използван граматичен елемент.
 • Проверка на езиковите умения според насоките на Общата европейска рамка.
 • Аудио клипове за допълнителна практика на iPod и други MP3 плейъри.
 • Тетрадка с упражнения за ученика, която е интегрирана в онлайн програмата.
 • Допълнителни задачи за четене с аудио.

Предимства за учениците

 • Курсистите могат да работят по всяко време и навсякъде.
 • Могат да работят със свое собствено темпо и да видят резултатите си веднага.
 • Могат да работят без прекъсвания и разсейване.
 • Учениците придобиват по-голямо самочувствие.
 • Учат се на самостоятелност.
 • Средата им помага да бъдат изключително продуктивни.
 • Учениците имат активна роля в изучаването на езика.
MM Publications_ELT Skills
Screenshot 2023-05-12 132337

Предимства за образователния център

 • Разширява учебната програма на образователния център, като представя нова образователна философия.
 • Укрепва работата на учителя по английски език.
 • Помага на центровете да постигнат по-висок процент на успех на изпитите.
 • Актуализира образователните методи на центъра за да съответства на текущите пазарни тенденции.
 • Подобрява имиджа на образователния център.
 • Представя услуга с добавена образователна стойност за курсистите.

Поддръжка и услуги

През всичките тези години на тясно сътрудничество с училищата, Binary Logic разработи най-ефективните образователни услуги и услуги за подкрепата на клиенти.

Ресурси за учителя

 • Подробна програма за всяко ниво.
 • Учителски акаунт с пълен достъп до всички нива.
 • Онлайн входящ тест, базиран на нивата на CEFR.
 • Ръководство за учителя.

Нашите знания на вашите услуги!

 • Нашата мрежа от добре обучени консултанти осигурява целогодишна поддръжка на нашите бизнес партньори и клиенти по целия свят.
 • Платформа за управление
 • Цялостна система за оценяване

Решението ELT Skills има за цел да предостави на родителите и учителите обратна връзка за представянето на учениците по всяко време и навсякъде. Поради тази причина, той предоставя цялостна платформа за управление, чрез която учителите и ръководителите могат да преглеждат и отпечатват подробни отчети за напредъка на учениците и статистика, сравняваща различни класове или клонове на училища.