GO STARTERS

Go Starters/ Go Movers/ Go Flyers e курс за подготовка на учениците за YLE изпитите (Starters/Movers/Flyers) на университета Кеймбридж.

PRACTICE TESTS

Practice tests for the Cambridge English: First (FCE) Examination, Book 1 се състои от шест пълни теста, които следват стила и формата на Cambridge English: First (FCE) Examination.

IELTS PRACTICE TESTS

IELTS-Practice-Tests

IELTS Practice Tests включва пет пълни теста IELTS Academic practice tests (слушане, четене, писане и говорене) и един IELTS General Training test (четене и писане), който следва стила и формата на IELTS изпита.

GO FOR PRELIMINARY PRACTICE TESTS

Go for Preliminary Practice Tests се състои от пет пълни теста за Preliminary English Test (PET) на университета Кеймбридж. В увода е предоставена подробна информация за изпита.

TOEFL PRACTICE TESTS

MM Practice tests for the TOEFL iBT exam включва шест мини теста, два пълни практически теста, както и материали за допълнителна подготовка за устния изпит.

Практическата полза от тестовата книга е допълнена от таблица със скалата за оценяване, както текстове от компонентите за слушане.