GO STARTERS

Go Starters/ Go Movers/ Go Flyers e курс за подготовка на учениците за YLE изпитите (Starters/Movers/Flyers) на университета Кеймбридж.

PRACTICE TESTS

Practice tests for the Cambridge English: First (FCE) Examination, Book 1 се състои от шест пълни теста, които следват стила и формата на Cambridge English: First (FCE) Examination.

IELTS PRACTICE TESTS

IELTS Practice Tests включва пет пълни теста IELTS Academic practice tests (слушане, четене, писане и говорене) и един IELTS General Training test (четене и писане).

GO FOR PRELIMINARY PRACTICE TESTS

Go for Α2 Key Practice Tests се състои от пет пълни теста за Key English Test (KET) на университета Кеймбридж.

GO FOR PRELIMINARY PRACTICE TESTS

Go for Preliminary Practice Tests се състои от пет пълни теста за Preliminary English Test (PET) на университета Кеймбридж.

TOEFL PRACTICE TESTS

MM Practice tests for the TOEFL iBT exam включва шест мини теста, два пълни практически теста, както и материали за допълнителна подготовка за устния изпит.