Full Blast PLUS Grammar

 

 

Full Blast PLUS Grammar е серия от учебници по граматика за ученици от основния курс на обучение и тийнейджъри, която следва учебната програма на системата “Full Blast PLUS”.

Course features

Граматическите структури са представени в контекст в реалистични ситуации, а обясненията са ясни, с подходящи примери и цветни илюстрации. Във всеки урок има писмени и устни упражнения, както и много комуникативни дейности, даващи възможност на учащите да практикуват граматическите структури. За допълнително затвърждаване на материала спомагат и регулярни преговорни уроци.

Full Blast PLUS Grammar

Levels

Components

STUDENT'S BOOK
STUDENT'S BOOK
TEACHER'S RESOURCE CD/CD-ROM
TEACHER'S RESOURCE CD/CD-ROM

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

To view the complete syllabus of topics, functions and skills for each level, click on the corresponding Student’s book.