Grammar & Vocabulary Practice

 

 

Grammar and Vocabulary Practice подготвя учениците за всички изпити от нива B1 и B2.

Course features

Граматическите обяснения са ясни, насочени към усвояване на ключови умения, които да подпомогнат успешното представяне на учениците на съответния изпит. Обърнато е специално внимание върху надграждането на лексикалните умения, а периoдичните преговорни уроци допринасят за затвърждаване на придобитите знания. Изданията включват и практически тестове, с помощта на които курсистите получават адекватна представа за постигнатия прогрес при усвояването на необходимите умения и знания.

sampleGetSmart

Levels

Components

STUDENT’S BOOK
STUDENT’S BOOK
TEACHER’S BOOK
TEACHER’S BOOK
TEACHER’S RESOURCE CD/CD-ROM
TEACHER’S RESOURCE CD/CD-ROM
IWB MATERIAL
IWB MATERIAL

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

За да видите учебния план и съдържанието, включващо теми, функции и умения за всяко ниво, моля щракнете върху съответната книга.