HI KIDS 1

Hi kids 1 въвежда децата в света на английския език с песнички, анимирани истории и първата част на английската азбука. Книжката има 4 преговорни секции и е допълнена от буквар.

HI KIDS 2

Hi kids 2 допълва книжката от първо ниво с втората част на азбуката. И двете включват игри, упраженения за слушане и дейности, които подпомагат критичното мислене у децата.

HI KIDS 3

Hi kids 3 е естественият завършек на системата, в който малките ученици затвърждават научената азбука и обогатяват допълнително своите езикови умения с въвеждането на звукосъчетния.