Key Links

 

 

Key Links е нов, вълнуващ курс, който внимателно и детайлно разглежда специфичните нужди и интереси на обучаемия на всеки етап от учебния процес.

Course features

 • Мотивиращи и съвременни теми, свързани с живота и интересите на учениците
 • Интегриран подход за развитие на четирите умения
 • Специален акцент върху изграждането на езиковия речник
 • Граматика, представена както на теотрия, така и с практически задачи
 • Систематично развитие на уменията за четене и слушане
 • Разнообразие от задачи за говорене, подготвящи обучаемите за съответния изпит по английски език и за ежедневните нужди
 • Подход “стъпка по стъпка” за развитието на писмени умения
 • Дейности, насърчаващи критичното мислене и личната реакция
 • Практически съвети, помагащи на учениците да се справят с изпити и ежедневни задачи
 • Секция от две страници във всеки модул, включваща изпитни задачи
 • Видеоклипове в документален стил, осигуряващи връзка със сценарии от реалния свят
 • Справочен раздел за граматика
 • Дигитален речник
Key Links

Levels

Components

Student's Book
Student's Book
Workbook
Workbook
Teacher's Workbook
Teacher's Workbook
Test Booklet
Test Booklet
Teacher's Book
Teacher's Book

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

За да видите учебния план и съдържанието, включващо теми, функции и умения за всяко ниво, моля щракнете върху съответната книга.