Vector Let’s Start! Maths, Primary

Let’s Explore! Maths представлява курс от пест нива за ученици в средно училище и е изграден на базата на балансиран прогрес на математическото мислене в съответствие с метода “Singapore Maths” и други международни стандарти. Поредицата по математика е предназначена да осигури задълбочено разбиране на математическите концепции и умения и да подготви учениците за успех на различни международно признати изпити. Поредицата преподава математика систематично, отговаря на изискванията на Сингапурската учебна програма по математика и помага на учениците да достигнат ниво на математическа осведоменост, което улеснява техните способности в ежедневните дейности.

Course features

  • заглавни страници на всеки модул със кратки въведения в ситуации от реалния живот, учебните цели и математическия речник на всеки модул
  • подробни теоретични раздели
  • практически примери които помагат учениците да разберат в дълбочина математическите методологии
  • полезни раздели, които имат за цел да напомнят, съветват и помагат на учениците да избегнат сериозни математически грешки, дават историческа информация, свързана с всяка тема и/или да задават въпроси, които ще предизвикат интереса им
  • раздел в края на всеки модул със задачи за преговор и консолидиране на основните математически понятия
  • страници с дейности за ревизия в средата и в края книгата
  • речник с терминология и дефиниции, подходящи за възрастта

Levels

Components

Student's Book
Student's Book
Workbook
Workbook
Teacher's Book
Teacher's Book

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

За да видите учебния план и съдържанието, включващо теми, функции и умения за всяко ниво, моля щракнете върху съответната книга.