Ако желаете да се запознаете с учебните помагала от дадена система на MM Publications, попълнете формата в дясно, за да получите мостри (sample copies) от каталога ни за България.