Vector International Primary Maths

Vector International Primary Maths е съвременна учебна система от шест нива за ученици в ранна възраст. Учебната програма е разработена под формата на спирала, за да промотира общия интерес към математиката, да подобри взаимовръзката между различни области и да засили умствените умения като критично мислене, решаване на проблеми и логически разсъждения.

Course features

  • фокус върху учебния модел на Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate (5 Es ‘Model) с подробни планове на уроци (стъпка по стъпка)
  • постепенно и спираловидно развитие на математическите знания
  • разбираем речник в подкрепа на ученици, за които английския е допълнителен език
  • стимулиране чрез конкретни дейности и задачи, които засилват критичното мислене и уменията за решаване на проблеми, фокусирани върху специфичните нужди на всеки ученик
  • ресурси под формата на работни листове които подпомагат усвояването и разширяването на знанията
  • разширяване на математическите знания със ситуации и примери от реалния живот

Levels

Components

Student's Book
Student's Book
Workbook
Workbook
Workbook Teacher's edition
Workbook Teacher's edition
Teacher's Book
Teacher's Book
Teacher's Resource CD-ROM
Teacher's Resource CD-ROM

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

За да видите учебния план и съдържанието, включващо теми, функции и умения за всяко ниво, моля щракнете върху съответната книга.