PRE-PRIMARY SCIENCE FOR KIDS

Science-for-kids_AСистемата “Science for kids” въвежда най-малките ученици в света на науката. Чрез този курс, учениците научават за себе си и за околната среда. Серията фокусира върху наблюдението на средата и динамиката на диалога.

INTERNATIONAL PRIMARY SCIENCE

Vector International Primary Science е съвременна учебна система от шест нива, специално разработена, така че да ангажира учениците, да предизвика интереса им към научните знания и да ги снабди с необходимите умения, нужни за да се отличат в съвременния, постоянно променящ се свят.

INTERNATIONAL SЕCONDARY SCIENCE

НОВО!

Vector International Secondary Science е съвременна учебна система, която набляга на преподаването на четирите научни стълба на физиката – Земята и космоса, химията и биологията.