Vector International Primary Science

Vector International Primary Science е съвременна учебна система от шест нива, специално разработена, така че да ангажира учениците, да предизвика интереса им към научните знания и да ги снабди с необходимите умения, нужни за да се отличат в съвременния, постоянно променящ се свят. Учебният план осигурява предостатъчен набор от прогресивни учебни научни цели и е фокусиран върху систематичното развиване на практическите умения чрез научно проучване.

Course features

  • поетапен подход към развитието на уменията за проучването на научни уроци, базирани на учебния модел на Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate (5E Model) подробни планове на уроци (стъпка по стъпка)
  • разбираем речник в подкрепа на ученици, за които английския е допълнителен език
  • раздел “Work like a scientist”; („Работи като учен“) с необходимите научни методи, процедури и инструменти за всяко ниво
  • разширяване на знанията със ситуации и примери от реалния живот
  • специални страници съдържащи конкретни проблеми и объркващи задачи, и насоки за тяхното отстраняване
  • ресурси, като работни листове, изображения, езикови задачи и страници за проверка на знанията
  • интердисциплинарни връзки

Levels

Components

Science Student's Book
Science Workbook
Science Teacher's Book
Science Teacher's Resource CD-ROM

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

За да видите учебния план и съдържанието, включващо теми, функции и умения за всяко ниво, моля щракнете върху съответната книга.