WORLD WATCHERS

World-Watchers-1_SB

НОВО!

World Watchers е нова серия, която предоставя на учениците необходимите умения и знания, за да се справят с предизвикателствата на 21-ви век.

KEY LINKS

Key Links

НОВО!

Key Links е нов, вълнуващ курс, който внимателно и детайлно разглежда специфичните нужди и интереси на обучаемия на всеки етап от учебния процес.

FULL BLAST PLUS

НОВО!

Full Blast Plus е шестстепенна учебна система по английски език за ученици от основния курс на обучение и тийнейджъри!

TRAVELLER SECOND EDITION

НОВО!

Traveller Second Edition е седемстепенна учебна система по английски език за ученици от основния курс на обучение и тийнейджъри.

PORTAL TO ENGLISH

Portal to English е вдъхновяваща учебна система за тийнейджъри, който отвежда курсистите от А1 до Б1 ниво.

PIONEER

Pioneer е иновативен курс за младежи и възрастни курсисти, който ги извежда до ниво C1.

EXPLORER

НОВО!

Explorer е петстепенна учебна система по английски език за ученици от основния курс на обучение и тийнейджъри.

NEW DESTINATIONS

New-Destinations_MMPublicationsNew Destinations е вълнуващ курс за младежи и възрастни, започващ от ниво А1 и свършващ до ниво B2.

NEW LET’S SPEED

New Let`s speed up e шестстепенна система, в която учебникът е с интегрирана учебна тетрадка и е предназначена е за възрастни курсисти.