Vector International Secondary Science

Серията Vector International Secondary Science е нова и съвременна учебна система от 3 нива, която покрива нуждите на студентите на международно ниво. Поредицата използва специализиран подход на преподаване, който има за цел да внедри в учениците методите на научния изследователски процес , като го приложи към четирите научни стълба на физиката – Земята и космоса, химията и биологията. Чрез тази поредица курсистите изграждат способността си да си сътрудничат и да предават своите идеи плавно, точно и уверено.

Course features

  • заглавни страници с информация за ситуации от реалния живот, учебни цели на модула и въпроси за вече придобити знания
  • висококачествени илюстрации и снимки
  • голямо разнообразие от теми за дискусии, които насърчават интерактивното обучение
  • многобройни дейности за практикуване на наученото в теоретичните секции, развиване на научни умения чрез проучване и също така предизвикване на обучаемите с допълнителна информация по темата
  • преподаване на голямо разнообразие от теми за дискусия, които насърчават интерактивното обучение
  • дейности за ревизия, които позволяват оценяването на напредъка на учениците
  • раздел с акцентите в края на всяка част
  • обширен речник за улесняване на развитието на речниковия запас на учениците, както и списък със снимки на лабораторната апаратура, така че обучаемите да се запознаят по-добре с експерименталната процедура
  • раздел с информация за това как учащите могат да работят като учени
  • списък с ключови думи и преглед на урока в края, които помагат на обучаемите да обобщят какво са обхванали в съответния урок

Levels

Components

MM_Science
Student's Book
Student's Book
Workbook
Workbook
Teacher's Book
Teacher's Book
Science Teacher's Resource CD-ROM

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

За да видите учебния план и съдържанието, включващо теми, функции и умения за всяко ниво, моля щракнете върху съответната книга.