World Watchers

World Watchers е нова и иновативна серия, която предоставя на учениците необходимите умения и знания, за да се справят с предизвикателствата и възможностите на 21-ви век.

Course features

 • Мотивиращи и съвременни теми с мултикултурна и междупредметна информация
 • Диалози, представящи функционален език в ситуации от реалния живот
 • Анимиран сюжет във взаимосвързани епизоди, представящ младите герои в различни ситуации, чрез които езикът се въвежда по забавен начин
 • Комикси, представящи езика по увлекателен и мотивиращ начин
 • Интегриран подход за развитие на четирите умения
 • Специален акцент върху изграждането на езиковия речник
 • Систематично развитие на уменията и подуменията за четене и слушане
 • Граматика, представена като теория и като практически задачи
 • Прогресивно развитие на говорните умения чрез функционален език
 • Подход “стъпка по стъпка” за развитието на писмени умения
 • Дейности, предназначени да развият нужните умения за 21 век
 • Дейности, насърчаващи критичното мислене и личната реакция
 • Практически съвети, помагащи на учениците да учат автономно
 • Секция за обобщение във всеки модул, осигуряваща редовно преразглеждане и консолидиране
 • Раздел за говорни дейности
 • CLIL (интегрирано обучение по съдържание и език) страници
 • Песни
 • Справочен раздел за граматика
 • Раздел за създаването на проекти
 • Видеоклипове
 • Дигитален речник
ww3_contents

Levels

Components

Student's Book
Student's Book
Workbook
Workbook
Teacher's Workbook
Teacher's Workbook
Test Booklet
Test Booklet
Teacher's Book
Teacher's Book
CLASS CDS (ONLINE)
CLASS CDS (ONLINE)
MM SERIES TEACHER'S RESOURCES (ONLINE)
MM SERIES TEACHER'S RESOURCES (ONLINE)

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

За да видите учебния план и съдържанието, включващо теми, функции и умения за всяко ниво, моля щракнете върху съответната книга.