Young Stars

 

 

Този шестстепенен курс позволява на децата от началния курс на обучение да усвоят английския език по естествен начин. Дава им възможност да научат лексиката в контекст, да упражняват придобитите умения, да разучават теми от учебния материал, но най-важното да учат! Дайте на вашите ученици този допълнителен тласък да станат… Young Stars.

Course features

• Добре балансирани модули с песни, истории, оригинални текстове, междукултурна информация, интердисциплинарни връзки и развитие на уменията
• Разнообразие от дейности (слушане, говорене, игри, кратки писмени задачи с граматични упражнения и проекти)
• Преговорни уроци
• Комикси
• Секции за самооценка
• Настолни игри
• Фонетични упражнения
• Буквар
• Видео

sampleYoungStars

Levels

ЗА УЧИТЕЛИТЕ!

Предимства на системата Young Stars!
  • TB – подробно разработени уроци и отговори на задачите на всяка страница
    съответстваща на страницата в учебника за ученика
  • CD/CD-ROM – съдържащ тестове към всеки модул от учебника; тест в средата на
    учебника и финален тест; ключ към тях и копие на упражненията за слушане
  • CD –ROM – с допълнителни материали и упражнения
  • Интерактивен диск за бяла дъска
  • Работна тетрадка за учителя с отговорите на упражненията

Components

STUDENT’S BOOK
STUDENT’S BOOK
WORKBOOK + STUDENT’S AUDIO CD/CD-ROM
WORKBOOK + STUDENT’S AUDIO CD/CD-ROM
TEACHER’S BOOK
TEACHER’S BOOK
FLASHCARDS
FLASHCARDS
ALPHABET BOOK
ALPHABET BOOK
TEACHER’S RESOURCE CD/CD-ROM
TEACHER’S RESOURCE CD/CD-ROM
CLASS CDs
CLASS CDs
POSTERS
POSTERS
ALPHABET BOOK CD/CD-ROM
ALPHABET BOOK CD/CD-ROM
IWB MATERIAL
IWB MATERIAL
ELT PLATFORM
ELT PLATFORM

Sample pages catalogue

Table of contents

Промоционален материал за изтегляне с примерни страници на нашите книги и инструкции как да ги използвате, за да ви помогнем да подобрите своите преподавателски умения.

За да видите учебния план и съдържанието, включващо теми, функции и умения за всяко ниво, моля щракнете върху съответната книга.